People working on laptops

Welkom bij Tijdreis-Hardenberg!

Hier is het vertrekpunt voor een afwisselende reis door de tijd. Jong en oud gaan op stap door verleden, heden en toekomst.
De geschiedenis komt tot leven! Want tijdens de trip zien en horen we historische ontwikkelingen in Hardenberg en omgeving. Maar we werpen óók een blik in de toekomst! Het thema is dit jaar: ENERGIE.

De reis

Er is een bekende en wijze uitspraak die zegt:

“Je moet het verleden kennen om het heden te begrijpen, en om er voor de toekomst van te leren”.

Dat wil de Historische Vereniging Hardenberg e.o. op een nieuwe manier in de praktijk brengen door middel van thematische Tijdreizen. Het zijn interessante excursies langs bijzondere locaties met daarbij geschiedkundige informatie en mooie verhalen. Hierdoor krijgt een deelnemer een goed beeld van de geschiedenis rond het betreffende thema. En waar mogelijk wordt er ook vooruit gekeken in de tijd: Wat doen we met de ervaringen uit het verleden?

Inbox user interface

Het thema energie

Het onderwerp van de eerste Tijdreis is “Energie”. We zien en horen de ontwikkelingen rond dit onderwerp in ons deel van het land. Welke energiebronnen waren hier voorradig en werden er gebruikt? En wat was de invloed daarvan op het gebied, de samenleving en het dagelijks leven? Energiebronnen die aan de orde komen tijdens de Tijdreis zijn: turf, kolen, aardgas, wind- en zonne-energie, biogas en waterstofgas.

Customer profile user interface

Routekaart

Op deze kaart staat min of meer de route van de Tijdreis weergegeven. Ook de locaties die aan de orde komen tijdens de rit of in de aanvullende informatie zijn gemarkeerd.
Het “zuidelijke deel” van de route kan ook als fietsroute gedownload worden.
klik hier
U kunt dan op eigen gelegenheid langs de locaties fietsen. Het Veenmuseum kunt u bezoeken
voor openingstijden: klik hier
maar op de andere locaties mist u dan de rondleiding en verdere achtergrondinformatie.

People working on laptops

Het thema dit jaar:
Energie

Dit jaar gaan we het hebben over het thema energie. Wat bedoelen we hiermee? Denk bijvoorbeeld aan vroeger toen mensen veen en turf aan het verbranden waren, of hoe we nu zonnepanelen installeren omdat we schonere alternatieven willen.